Cambridge exams

Kids&Us Poblenou és centre examinador de Cambridge

Què són els exàmens de Cambridge?
Aquests exàmens els realitza la prestigiosa escola Cambridge School i serveixen per acreditar el nivell d’anglès dels nostres alumnes d’acord al marc comú de referència europeu i obtenir així una certificació oficial.
Qui es pot presentar als exàmens de Cambridge ?
A partir dels cursos de Tweens 2 (Fairy Tales 2) els nostres alumnes assoleixen el nivell B1 del marc de referència Europeu i aquells que ho desitgin es poden preparar per presentar-se als exàmens oficials de Cambridge.
Així doncs, a mesura que els nostres alumnes van tancant etapes dins del programa Kids&Us, es poden anar presentant a aquests exàmens que acreditaran de forma oficial el seu nivell d’anglès.
Els exàmens als que es poden anar presentant són el PET (Preliminary Emglish Test), FCE (First Certificate in English) i el CAE (Certificate in Advanced English).
Cal una preparació especial per presentar-se a aquests exàmens?
Tots els alumnes que es vulguin presentar a aquests exàmens hauran de fer unes sessions preparatòries, uns mesos abans de fer l’exàmen. En aquestes sessions se’ls ensenyaran estratègies per poder superar amb èxit l’examen.
Quan s’examinen?
Tenim dues convocatories, una al Juny i una altra al febrer.
On es fan el exàmens?
A Exams Catalunya (C/Freixa 5-9 )
Per més información sobre el exàmens de Cambridge contacteu amb la direcció del centre.